www.som360.org/ca

Xusa Serra Llanas

Infermera de la Unitat d'acompanyament en la malaltia, dol i final de vida
  • Llicenciada en Antropologia.
  • Postgrau en Tanatologia.
  • Màster en Investigació en Infermeria i Salut. 
  • Autora del llibre I jo, ¿també moriré? (Editorial Columna).
  • Terapeuta del Grup de Dol de l'Associació de Dones per la Igualtat de Cerdanyola del Vallès.
  • Fundadora de l'Associació GestDol per a l'atenció del dol.
  • Autora i docent dels tallers Ahora sí que sé, per l'alumnat de les escoles, creats amb l'objectiu de tenir cura de la salut emocional dels infants i joves. Des de 2009, més de 30.000 han compartit emocions i han après a cuidar i cuidar-se davant les adversitats i el dol, i han pogut descobrir el valor dels rituals i la satisfacció de tenir cura més enllà de la vida.
Xusa Serra Llanas
Hospital Universitari General de Catalunya
HUGC