www.som360.org/ca

Meritxell Querol Tavira

Persona amb experiència pròpia en salut mental. Participant en intervencions comunitàries de la psicosi
Meritxell Querol Tavira
Federació Catalana d'Entitats de Salut Mental en 1ª Persona – VEUS
Federacio VEUS