www.som360.org/ca

Josep M. Molina Aragonés

Metge especialista en Medicina del Treball. Responsable de l'Àrea de Salut i Prevenció de Riscos
  • Tècnic superior en PRL.
  • Mestratge en Ergonomia i Psicosociologia.
Josep M. Molina Aragonés
Institut Català de la Salut (ICS)
ICS