www.som360.org/ca

Dra. Iria Méndez Blanco

Psiquiatra infantojuvenil. Coordinadora centres de salut mental infantojuvenils (CSMIJ) i programes comunitaris
  • Fellow en psiquiatria infantojuvenil per la University of Pittsburgh Medical Center (UPMC).
  • Acreditada en teràpia dialéctica conductual, nivell instructora.
  • Màster en Gestió clínica, Direcció mèdica i asisstencial-EMDOS per ESADE.
Iria Méndez
Hospital Universitari Mútua Terrassa
Hospital Universitari Mútua Terrassa