www.som360.org/ca

Dr. Salvatore Aguilar Ortiz

Coordinador de la Unitat d'Aguts, Subaguts, Hospitalització Parcial, Urgències Psiquiàtriques, Interconsulta i TEC.
Salvatore Aguilar Ortiz
Parc Sanitari Sant Joan de Déu
Parc Sanitari Sant Joan de Déu