www.som360.org/ca

Caterina Calsamiglia Costa

Cofundadora
  • Investigadora ICREA a l'Institut d'Economia Política i Governament (IPEG).
  • El seu lideratge en un grup interdisciplinari d'investigadors que treballen en aprenentatge socioemocional va conduir a crear Pentabilities, un mètode per promoure l'avaluació formativa per a l'aprenentatge socioemocional.
Caterina Calsamiglia Costa
Pentabilities. Actions for learning
Pentabilities