www.som360.org/ca

Abandonament de les activitats bàsiques de la vida diària (AVD)