www.som360.org/ca
Autolesions

L'autolesió és un senyal d’alarma de la persona que es vol suïcidar?

En principi, l’autolesió no suïcida és una conducta que es fa sense intencionalitat autolítica, és a dir, sense intenció de provocar-se la mort. És una manera poc saludable de fer front al malestar, per manca d'estratègies més saludables i beneficioses. Tanmateix, és cert que hi ha molts estudis que confirmen que l’autolesió no suïcida és un factor de risc per al suïcidi, és a dir, que quan una persona s'autolesiona de manera freqüent i greu, sol estar en risc de desenvolupar idees de suïcidi, que poden portar-la a fer algun intent de suïcidi.