Ètica i drets humans

Reflexions, recursos i materials relacionats amb l’ètica i els drets humans

La pandèmia ha posat la humanitat davant del mirall. La gravetat de la crisi mundial ens ha obligat a reflexionar sobre les qüestions més bàsiques de la persona com a ésser social i espiritual. Cal vetllar perquè la presa de decisions en salut no atempti contra la dignitat de l’ésser humà. 

Trobades en aquest cicle
Altres cicles
Hacia una nueva realidad

Cap a una nova normalitat

Colectivos vulnerables e invisibilizados

Col·lectius vulnerables

Las nuevas tecnologías como aliadas

La tecnologia com a aliada