Col·lectius vulnerables

Continguts i recursos relacionats amb l’impacte de la COVID-19 en la salut mental dels col·lectius més vulnerables

La dinàmica mateixa de la societat moderna i modernitzada ens porta sovint a oblidar, de vegades fins i tot a invisibilitzar, les persones vulnerables. En qualsevol moment de crisi, les persones més desfavorides són les que més pateixen, però també en temps de crisi la solidaritat emergeix, a falta de polítiques públiques que combatin la desigualtat, com un dels millors atributs de l’ésser humà.

Cal que construïm entre tots una societat més justa.

Trobades en aquest cicle
Integración laboral
Col·lectius vulnerables
jocanviotot
Col·lectius vulnerables
colectivos vulnerables
Col·lectius vulnerables
solidaridad
Col·lectius vulnerables
Violencia intrafamiliar
Col·lectius vulnerables
Soledad en personas mayores
Col·lectius vulnerables
Altres cicles
Hacia una nueva realidad

Cap a una nova normalitat

Ética y Derechos Humanos

Ètica i drets humans

Las nuevas tecnologías como aliadas

La tecnologia com a aliada